5 de juny de 2012

La suma de tots els angles...

Després de treballar que la suma dels angles d'un triangle és 180º i d'un quadrat és 360º hem volgut presentar als nostres alumnes (1r d'ESO @escolasadako) una petita investigació en que aquest coneixement juga un paper central. Els hem demanat exemples de triangles que tinguessin exactament 1, 2 o 3 angles obtusos, aguts i rectes i que en cas que aquests exemples fossin impossibles de trobar, ens expliquessin la raó.

Primer havien de fer-ho a la llibreta:


Per passar després a fer un pòster amb les seves troballes: 
El resultat final ha estat aquest:


Per suposat que hi ha hagut exemples que han costat més de trobar que altres i que hem hagut d'incidir molt en la precisió dels gràfics i en l'ús de transportador en casos en que l'angle era proper a 90º però, tal com era d'esperar el que han trobat més difícil ha estat la justificació dels cassos impossibles. Quan treballaven amb triangles, per exemple, per explicar que no pot haver triangles amb dos angles obtusos recorrien més a imatges visuals "es que els dos costats s'anirien cap enfora i no formarien un tercer vèrtex" que a arguments del tipus "no pot ser que tingui dos angles obtusos perquè entre ells ja sumarien més de 180º". A força de guiar-los en aquestes discussions per a triangles, en el cas de quadrilàters ja han aparegut arguments d'impossibilitat basats en que la suma dels seus angles és sempre de 360º.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada