18 de maig de 2011

Taules de multiplicar I

Aquest és un applet que ajuda a la memorització de les taules però d'una originalitat i disseny que creiem que us interessarà. Els triangles que es veuen en pantalla són, en realitat, tetràedres dels que solament es veu una cara, fet que te n'adones en clicar a sobre ja que successivament el tetràedre gira i et mostra les cares que falten. El joc consisteix en posar, segons la taula" triada", cada resultat en el seu lloc corresponent.

Per començar el joc cal clicar sobre la ruleta que determinarà la taula triada. Suposem que és la del 7: el jugador ha de triar quin dels quatre nombres de quatre cares d'un tetràedre és de la taula del 7 (per exemple el 56) i l'ha d'arrossegar a l apart inferior de la pantalla, a la casella corresponent (en aquest cas el 8 ja que 7x8 fan 56).

En finalitzar ens dóna uns punts segons la rapidesa amb la que s'ha fet, convertint-se en una bona eina pels alumnes, ja que poden constatar la seva evolució, comparant si redueix els temps d'una partida a una altra. Una altra manera d'aprofitar-ho és que treballant en parella, el company o companya anoti en quines productes s'equivoca, per així posteriorment racionalitzar el procés de memorització. Cal deixar clar que no parlem de crear un ambient de fer carreres, sinó d'aprendre una habilitat important cadascú al seu ritme.

Materialització de l'applet
Anomenem materialització a la conversió d'un applet en un material manipulatiu per ser utilitzat com a joc de taula, en racons etc, sense necessitat de estar connectat, a la mateixa pàgina trobareu les instruccions i plantilles per construir-ho.

Aquesta és una fotografia del joc de taula un cop construït, abans de començar.


El joc un cop acabada la feina i col·locat cada resultat en el seu lloc (en aquest cas la taula del 6)


Un problema matemàtic complicat per maniàtics de les "Mates"
Partim del fet de saber que solament hi ha 36 nombres que siguin resultats de les taules de multiplicar de l'1 al 9. En el  joc presentat els 36 nombres estan distribuïts en les 36 cares dels 9 tetràedres. Com s'ho han fet el dissenyadors per saber quins nombres he de posar als cada tetràedre per poder fer que el joc "funcioni"? Aquí hi ha dues possibilitats.

Però aquestes dues possibilitats s'han quedat en res davant el regal que ens ha fet M. Navarro de @e_x_plorium: les 188 distribucions possibles (febrer de 2017)


El problema adaptat a alumnes de Primària
A partir d'aquest problema en plantegem un per alumnes de final de primària o primer de Secundària: Mostrem 7 dels tetràedres (o una taula on es puguin consultar els nombres que els formen) i demanem que dissenyin els dos que falten per que el joc funcioni, així com, el que creiem més important: una explicació del procés, justificant la seva proposta.

Cap comentari:

Publica un comentari