9 de maig de 2011

Àbac de tres punxes

L'applet que presentem aquí és senzill i curt, ja en en la seva part "Free" és una simulació d'un àbac, mentre que en la part "Computer Questions" (imatge inferior) solament fa sis preguntes, tot i així i ens ha obert els ulls a plantejar noves preguntes que us adjuntem més endavant.

Abans de tot us recomanem que hi jugueu. Passem a comentar dues de les preguntes que planteja, sempre amb quatre boles: representar a l'àbac el nombre senar més gran i representar un nombre més petit que 50.
Mentre que la primera pregunta és de resposta tancada, la segona es pot entomar de nou un cop acabat el joc, ja que té més d'una solució. Així doncs podem proposar als nostres alumnes que les trobin totes, sigui manipulant un àbac, dibuixant o escrivint els nombres, i fent que expliquin el procés que han seguit per realitzar aquest recull exhaustiu.

Materialitzar l'applet
Si volem fer altres exercicis semblants i en el cas, més que probable, de no disposar d'àbacs oberts , podem fer les activitats substituint l'àbac amb la utilització de cubets encaixables (o policubos), posats plans sobre la taula o col·locats en canyes de refresc, clavades en bases de plastilina, per exemple. El model de la fotografia és comercial.


Aquestes són algunes de les preguntes complementàries que hem el·laborat per portar a classe.
  1. Quin és el nombre senar més gran que pots obtenir utilitzant 20 boles?
  2. Canviant una bola de lloc pots obtenir dos nombres capicues. Quins?
  3. Quants nombres pots obtenir en un àbac de tres barres utilitzant cinc boles?
  4. En un àbac està representat el nombre 376: fent moure una bola quins nombres pots obtenir? i movent-ne dues? A la segona pregunta, la Laura va donar el següent resultat: 196, 178, 187, 556, 358, 457, 574, 394, 484, 376, 286, 277, 466, 367, 475, 385, 268, 565 i 295 en total 19 incloent el propi 376. Veient l'ordre dels nombres s'intueix quina estratègia ha fet servir per a comptar-los tots: redacteu-la.
Una part important en el treball de Matemàtiques és l'explicació raonada de la resposta o del procés seguit. La quarta pregunta que proposem vol treballar directament això: l'explicació del procés, en aquest cas de pensament exhaustiu. Adjuntem un full d'àbacs per si el necessiteu imprimir.

Materialitzacions
Els applets, apart de ser un recurs molt ric per classe són a més un bon "banc d'idees". per altra banda no sempre tindrem ordinadors a ma per fer segons quines activitats. Una manera d'aprofitar la idea és convertir l'applet en un material o en altres casos en un joc de taula. Aquest procés l'hem anomenat "materialitzacions" és a dir la versió manipulativa d'un applet interessant. Té el seu origen en que era un dels treballs de l'assignatura "Didàctica del Càlcul" a la carrera de Magisteri de la UAB i en aquest bloc li hem assignat aquesta etiqueta.

Comentaris posteriors
Les propostes relacionades amb aquest material no estàn limitades als més petits:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada