13 de febrer de 2012

La graella del 100

La gaella del 100 consisteix en un quadre de doble entrada que conté els nombres de l'1 al 100, i que és un dels 10 materials per a l'ensenyament de les Matemàtiques triats com a "necessaris" per l'Espai Jordi Esteve. Aquí podeu veure la fitxa de la pàgina de l'EJE referida a la graella del 100, hi trobareu informació i recursos complementaris per treballar amb ella. 

La il·lustració de sota presenta dues graelles: la més normal a l'esquerra que és la que comprèn els nombres de l'1 al 100, mentre que a la dreta veieu la del 0 al 99, força utilitzada a Cicle Inicial ja que classifica els nombres de la "mateixa desena" a la mateixa fila, el que facilita molt el treball de l'aprenentatge de l'escriptura del nostre sistema de numeració.

La construcció de la graella amb alumnes de primer: una lliçó

La graella del 100, porta amagades moltes coses: les regularitats d'una taula de doble entrada, les seqüències en vertical (comptar de 10 en 10) i en horitzontal (comptar d'un en un), etc. Per això és molt important construir-la amb els nostres alumnes. A l'apartat de lliçons de la pàgina de l'EJE, us presentem un exemple de com va portar-ho a terme la Maria Roca: en un paper d'embalar sense quadricular, els alumnes desprès de classificar per "famílies" alguns nombres entre 0 al 99, els col·loquen en l'espai on haurien d'anar, deduint poc a poc les lleis de joc de la graella.

Dictat de nombres sobre retalls de Graella: quin nombre va aquí?

Una altra activitat, també per primer, que us presentem destinada a conèixer a fons les lleis de joc de la graella del 100, consisteix en dividir la graella en peces com si fos un  puzle i demanar als alumnes que trobin els nombres que falten en una "peça" d'aquest puzle.

A la imatge veiem que la mestra ha dibuixat una peça a la pissarra, ha anotat en blanc un nombre (el 8) en una de les cel·les i una creu en una altra (indicant que aquesta cel·la no es podrà omplir). Dos alumnes han sortit a la pissarra i han anotat dos dels nombres corresponents a cel·les que la mestra havia deixat buides (el 10 i el 20). La fotografia reflexa el moment en que un tercer alumne havia escrit el 29 i s'ho estava pensant. Nota: la part de dalt de la figura reprodueix  la pissarra de la fotografia inferior per facilitar així la lectura dels nombres que apareixen en la fotografia inferior.


Comentaris sobre el treball individual: no és gens fàcil! 
Després de no pocs debats, es va passar al treball individual. Tot i que les discussions col·lectives van ser molt riques, l'activitat final individual va posar de manifest que un cert nombre d'alumnes tenien dubtes importants.
A la imatge de la dreta es pot veure la fitxa de una alumna que, si bé a la discussió col·lectiva les seves aportacions eren encertades, treballant a la fitxa va trontollar, posant de manifest les errades típiques de l'activitat:
* En el primer exercici no segueix la sèries de les desenes, posant un 22 enlloc d'un 12
* En el segon exercici fa la fallada típica de no "recordar" que és un tros de graella, i el que fa és, després d'imaginar el 10 del costat del 9, baixar un pis i continuar escrivint l'11 enlloc del 17.
* Li passa el mateix en escriure el 8 al tercer exercici, tot i que el 23 si que és correcte.

Aquesta activitat connecta clarament amb els applets dissenyats per Anna de La Fuente amb Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/99711676/

https://scratch.mit.edu/projects/99812272/


A la proposta That number square! del projecte NRICH es pot veure un vídeo sobre alumnes fent un dictat sobre una graella buida. Podeu accedir directament al vídeo esmentat clicant a sobre la imatge de l'esquerra.

Utilitat del treball sobre la graella
Hem presentat un parell d'idees per treballar sobre la graella, però volem destacar les possibilitats que ofereix treballar sobre un material estructurat com aquest, enumerant algunes de les habilitats o continguts implicats en la tasca realitzada
  • Estudi de patrons i regularitats tant en la seva construcció com en la seva anàlisi.
  • Alineació dels nombres que tenen la mateixa xifra de desenes o la  mateixa xifra de les unitats
  • Comptatge d'1 en 1 endavant i endarrere i treball del número anterior i posterior
  • Comptatge de 10 en 10 endavant i endarrere.
  • Primers contactes amb les taules de doble entrada.
Comentari posterior
En aquest fil de piulades vam introduir un no element a la discussió sobre quina és la millor graella del 100 per portar a l'aula:

1 comentari: