29 de gener de 2012

Patrons i cubets encaixables

Podríem assegurar que els cubets encaixables (cubs de colors diferents de 2 cm d'aresta que es poden unir per un encaix) són el material polivalent per excel·lència. Aquest post vol ser una mostra de com una activitat que parteix de la mateixa situació creada amb cubets. pot servir des d'Infantil o Cicle Inicial fins a l'ESO,  senzillament canviant la pregunta.

Educació Infantil: crear patrons i reflexionar sobre regularitats
A l'Espai Jordi Esteve podem trobar una lliçó per a Educació Infantil escrita per la Montserrat Torra, on els alumnes analitzen les regularitats de diferents tires de 10 cubets. Podeu veure l'explicació completa de l'activitat a la pàgina de l'EJE, anant a la carpeta cubets encaixables, o directament clicant aquí.


Relacions i Canvi: des de 5è i 6è fins a l'ESO
L'activitat anterior s'inclouria en l'apartat "relacions i canvi", nou camp de continguts que s'afegeix a la llista dels "clàssics" (Numeració i Operacions, Geometria, etc)  i que dóna importància a activitats com: reconeixement de patrons, sèries, regularitats etc.
Aquesta mateixa activitat pot ser treballada a qualsevol nivell superior, senzillament canviant les preguntes: per exemple si ens movem en un nivell de cicle superior de Primària o primer d'ESO, podríem plantejar preguntes com les següents 
  1. Si allarguem la tira de cubets vermella i blanca (veure foto) de quin color seria el cub 56? un cop tinguis una conjecura, comprova-ho.
  2. De quin color seria la 352?
  3. Quines instruccions donaries a un robot perquè "entrant-li un nombre" contestés correctament la pregunta (és a dir li demanem un mapa, diagrama, algorisme o llistat d'instruccions)
Les tres preguntes corresponen a tres nivells deferents de dificultat ja que la primera es pot imaginar comptant, mentre que la segona ja implica trobar algun recurs de càlcul que ens permeti fer-ho.
La tercera pregunta ja implica abstraure el procés i comunicar-lo en forma correcta (per això la figura del robot): un exemple podria ser:
  1. Divideix el número que donat per quatre
  2. Fixa't en el residu
  3. Si dóna ....
O també:
  • Si el número donat és múltiple de quatre o múltiple de quatre + 1 aleshores...
Fixeu-vos que la qualitat de la resposta ens indica el nivell de l'alumne més enlla que les dues siguin correctes.
Facilitar la feina de comprovar: un applet de l'Institut Freudenthal

per accedir a l'applet, aquí
He de posar les cinc boles a la part superior esquerra del fil (es pugen clicant sobre la bola) es formarà un patrò que s'acaba en la marca. En clicar "maak vol" el patró es reproduirà fins que arribi al final de la línia. Quin és l'ordre en que les he de pujar perquè en passar per el 102 la bola corresponent sigui blava?.
I seguint amb la idea "que parlin ells" no en tindrem prou amb que ho aconsegueixin, sinó que haurien d'explicar com ho han pensat 

L'activitat de l'applet continua amb altres reptes, hi accedireu clicant les fletxes, passareu per unes fitxes incomprensibles per a la majoria ja que estan en holandès, però tranquils fan les preguntes que faríem nosaltres, passeu-les de llarg i mireu altres situacions que surten més endavant.