31 de juliol de 2014

Activitats en 3 actes

A l'entrevista que del Moral, Richter et al. van fer al Dan Meyer, ell descriu els tres moments que caracteritzen aquestes activitats
  • El primer acte té alguna mena d’estímul visual que genera una pregunta als alumnes de la que es pot donar una resposta estimativa. 
  • Durant el segon acte es dóna als estudiants certa informació que els permeti ajustar la resposta estimativa donada anteriorment. 
  • Finalment, al tercer acte, l’estudiant ha arribat a una resposta i vol saber si és correcta i això no és fa donant un valor sinó envoltat d’una gran recompensa visual.
Convençuts del potencial d'aquest tipus d'activitats en aquesta entrada volem fer una llista d'algunes propostes, tant del mateix Meyer, com de seguidors de la idea com l'Andrew Stadel o el Graham Flechter, que ens han semblat especialment interessants per a les nostres classes.

Propostes de Dan Meyer
http://blog.mrmeyer.com/?p=9608 
http://blog.mrmeyer.com/?p=11116
http://blog.mrmeyer.com/?p=17442
http://blog.mrmeyer.com/?p=16083
http://blog.mrmeyer.com/?p=7649
http://blog.mrmeyer.com/?p=15742
Propostes d'Andrew Stadel
http://www.estimation180.com/styrofoamcups.html
http://www.estimation180.com/stackingcups.html
http://www.101qs.com/1421
http://www.estimation180.com/filecabinet.html
http://www.101qs.com/2008
Propostes de Graham Fletcher (especialment indicades per a Primària)
http://gfletchy3act.wordpress.com/dotty/
http://gfletchy3act.wordpress.com/cover-the-floor/
http://gfletchy3act.wordpress.com/paper-cut/
http://gfletchy3act.wordpress.com/the-orange/
http://gfletchy3act.wordpress.com/rope-jumper/