18 d’abril de 2015

Geometria a Perspectiva Escolar


El número 380 de la revista de Rosa Sensat està dedicat monogràficament a la "
Geometria: el llenguatge matemàtic del món". Entre els articles que hi apareixen, en trobareu un del PuntMat: "Treballant el bloc d'espai i forma a través d'activitats". on  plantegem la possibilitat de treballar aquest bloc temàtic a partir de la tria d'un conjunt d'activitats sense haver de seguir un ordre prèviament definit però si tenint molt clar que volem fer un recobriment responsable dels aspectes que s’han de treballar de Geometria a Primària.

El recobriment esmentat abans ha d'incloure, al nostre entendre
● el treball amb objectes geomètrics plans i tridimensionals, estàtics i en moviment,
● la descripció dels objectes geomètrics, la identificació d'exemples variats i el descobriment de propietats,
● el treball amb la mesura d'aquests objectes però també amb l'anàlisi de les propietats de les figures més enllà de la mesura de la seva àrea, perímetre o volum i
● l'ús de materials manipulatius i la representació de figures planes o tridimensionals sobre diferents tipus de suports i disposant d'estris diversos.

A l'article  es plantegen un segui de criteris per seleccionar activitats, acompanyem el relat d'aquests criteris per triar les activitats que portem a l'aula amb un llistat d'exemples. Aquests exemples, en ocasions, tenen un enllaç associat. Pengem aquí els enllaços que es presenten a l'aricle ja qua són de domini públic, classificats per tipus d'activitat.
 • Imitar a l’artista Claes Oldemburg fent una maqueta gegant d’un objecte petit (més informació a L'escultura com a ampliació d'una cosa petita)
 • Comptar cares, arestes i vèrtexs de diferents poliedres i establir regularitats entre aquestes quantitats depenent del tipus de poliedre (més informació a Ell@s tienen la palabra: Describir poliedros contando caras, aristas y vértices)
 • Construir objectes amb cubets a partir de les vistes frontal, lateral i zenital tal com es proposa a l’applet Building with blocks (més informació Ell@s tienen la palabra: Representar cuerpos tridimensionales mediante vistas, aquest article estarà disponible online a partir de març de 2016)
 • Construir diferents poliedres utilitzant només les peces triangulars d’una capsa de Polydron o qualsevol altre material d’aquest tipus (més informació a Poliedres amb cares triangulars)
 • Dibuixar tots els quadrilàters sobre un geoplà de 9 punts (més informació a Geoplans i pensament exhaustiu)
 • Obtenir diferents figures d’àrea constant sobre una quadrícula i analitzar els seus perímetres o diferents figures de perímetre constant i analitzar les seves àrees (més informació a Perímetre i àrea 3)
 • Construir tots els triangles diferents que es poden formar a partir de tres mides de barretes de Meccano com les que feia servir l’Emma Castelnuovo i classificar tots els triangles obtinguts segons els seus angles o segons els seus costats (més informació a Les barretes i l’Emma Castelnuovo)
 • Determinar de tots els possibles hexaminos (figura formada per sis quadrats) quins representen desenvolupaments de cubs (més informació a Desenvolupament de poliedres)
 • Treballar amb diferents tipus de tangrams i, per exemple, trobar totes les figures diferents que es poden formar amb algunes de les seves peces (més informació a El tangram del Median)
 • Dissenyar mosaics en que les tessel·les estan formades per la unió de triangles i quadrats (més informació a qualsevol dels applets sobre mosaics de Didacmaticprimaria)
 • Analitzar tots els dissenys diferents que tenen els bancs del Passeig Marítim de Sitges fets a partir de rajoles catalanes, reproduir-los i intentar descriure a una persona que no els veu sense fer servir imatges (més informació a Els bancs del Passeig marítim de Sitges).
Un últim apartat de "Connexions" ens acosta a altres camps de continguts. Aqui posem un resum d'algún dels que surten a l'article
 • Les fraccions: Presentem als alumnes un triangle equilàter, en el que s'han dividit els costat en tres parts igual, quedant  un hexàgon regular al mig. Preguntem quina part del total ocupa l'hexàgon.
 • Estadística: indicar el percentatge que indiquen un seguit de diagrames de sectors
 • Patrons i taules de multiplicar: tenim cercle dividit en  dividit en 10 punts equidistants i numerats del 0 al 9. Partim del zero (3x0=0). Si analitzem la taula del 3, 3x1 acaba en 3, 3x2, acaba en 6, 3x3 acaba en 9, 3x4 acaba en 2 etc. Si unim els punts seguint aquest ordre, ens sortirà un magnífic políedre estrellat. Quins són els polígons associats a les taules de al 9? . El trobem preciós,
Finalment la geometria ha d'estar present en activitats escolars, com entre altres, guarnir un arbre de Nadal amb poliedres, construïts per alumnes a partir dels seus desenvolupaments.
pàg 25