26 de juny de 2013

Autocorrecció (V) Petit homenatge al "gran" Segarra

No podem acabar aquesta sèrie d'autocorrectius sense parlar d'en Lluís Segarra i de com ja fa molts anys va fer arribar l'autocorrecció a les escoles amb dues idees genials: incorporar "l'autocorrecció lúdica" i editar-ho com a material escolar en format quadern de càlcul. Parlem del Polimat editat per Teide i que ja no es comercialitza. Cadascun dels jocs rebia un nom com per exemple Lotomat, Sorpremat, Enigmat, Pintamat etc.Consisteix en uns quaderns que es presenten en una doble pàgina. La de l'esquerra planteja el full d'exercicis i la de la dreta proposa un joc o repte en el que s'utilitzen els resultats del exercicis per poder resoldre el joc. Si els resultats han estat correctes, s'arriba a la solució del joc o enigma.
Imatge ampliada en l'exemple següent
Sorpremat
Full de l'esquerra: problemes
Full de la dreta: autocorrecció
En aquest cas es donen dues respostes una de les quals és la vàlida. Cadascuna s'associa amb una lletra diferent i cal posar en la columna de la dreta la que s'associa amb el resultat obtingut de l'alumne. Al final de la correcció obtindrà la resposta a l'enigma que es presenta: nom d'un personatge invencible.

La imatge superior mostra tres dels autocorrectius que es presenten als quaderns
Lotomat
Cal marcar amb una creu el resultat que ha donat l'exercici, en cadascun dels tres cartons que apareixen. El resultat pot estar en en més d'un dels cartons. Si no està en cap és que l'exercici està malament.

Enigmat
Cal acolorir el nombre que coincideixi amb el resultat que ha obtingut l'alumne. Al final de la feina apareix una lletra. Si no acaba de "tancar" l'alumne veurà clarament quin hauria de ser el resultat correcte i així repassar on s'ha equivocat.

Pintamat
Amb la mateixa idea que l'anterior però ara el que obtindran serà pintar l'objecte: l'avió. 

Si us ha agradat la idea sempre podeu mirar de construir un fitxer autocorrectiu amb els vostres alumnes amb jocs proposat per ells. Combinant-los amb els que s'obtenen a la xarxa.

Per acabar la sèrie d'autocorrectius
No seria el moment de canviar el "contracte" amb els alumnes i passar-los a ells la responsabilitat de la validació i control dels seus exercicis? Una idea senzilla utilitzant la calculadora, o senzillament un full amb els resultats,  podría ser preparar uns "fulls de control de l'alumne" on els alumnes:
  1. anotin el resultat que els hi ha donat l'operació, el resultat obtingut amb una calculadora,
  2. marquin les xifres equivocades,
  3. intentin identificar en què s'equivoquen,
  4. valorin el seu progrés observant  si cada cop fan menys errades, o no, quines fan etc. 
No és millor això que les correccions (no parlem de discussions sobre l'activitat) a la pissarra on un nen o nena "fa" i els altres miren? No hauria de passar a la història aquest tipus de correcció col·lectiva? Nosaltres pensem que han de desaparèixer: que els alumnes vinguin "corregits de casa" i a l'aula discutim sobre altres aspectes com per exemple, com ha anat? on t'has equivocat? com et sembla que  podries millorar? notes que n'aprens? com? com?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada